Slidetop

Q

Easy to use

Eenvoudig te gebruiken waardoor op simplistische wijze verspilling wordt geminimaliseerd.

l

Increases customer satisfaction

Door het optimaliseren van de klant communicatie stijgt de klanttevredenheid en loyaliteit.

7

Improve constantly

Door heldere management rapportage heeft u voldoende inzicht en controle in de voortgang van het proces.

Meer omzet uit uw aftersales

Middels het Claire proces wordt verspilling geminimaliseerd en de aftersales omzet geoptimaliseerd

 

 

 

 


Transparant advies

 

Door middel van een overzicht met foto's wordt de klant geadviseerd over huidig & toekomstig onderhoud.

Constant verbeteren

Door de overzichtelijke management rapportage heeft u een inzicht in de voortgang van het proces, en zal de aftersales performance gaan stijgen.

Privacy Data policy

- Privacy Data policy - 2016-02

inzake het verlenen van een licentie op het gebruik van de programmatuur

“Claire Automotive Support”

 

Claire Automotive Support B.V., gevestigd te Nijkerk, hierna te noemen: “Claire” en met de diensten of software hierna te noemen: “Services” . En de Gebruiker als genoemd in de getekende overeenkomst, hierna te noemen: “Licentienemer”.

 

Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services.

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Claire (en degenen met wie wij samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

 

Logbestandsgegevens

Wanneer u onze services gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door Claire, kunnen we automatisch bepaalde gegevens in serverlogbestanden verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

Details over hoe u onze service heeft gebruikt.

Status gegevens van gebruikers en apparaten.

IP-adres (Internet Protocol).

Gegevens over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL.

Cookies waarmee uw browser of uw Google-account kan worden geïdentificeerd.

 

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Claire en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u en uw klanten te leveren, zoals adviezen, controles,  en het verbeteren van uw resultaat.

We kunnen de naam die u voor uw Google-profiel opgeeft, gebruiken in alle services die we aanbieden waarvoor een Claire-account is vereist.

Wanneer u contact opneemt met Claire, kunnen we uw berichten vastleggen om te helpen bij het oplossen van problemen die u ondervindt. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze services, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, om uw gebruikerservaring en de totale kwaliteit van onze services te verbeteren. We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens.

Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Claire, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

 • Met domeinbeheerders

 • Als uw Claire-account voor u wordt beheerd door een domeinbeheerder (bijvoorbeeld voor Google Apps / Claire gebruikers), hebben uw domeinbeheerder en de Claire beheerder die gebruikersondersteuning aan uw organisatie leveren, toegang tot de gegevens in uw Google-account en Claire-account (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Uw domeinbeheerder kan mogelijk het volgende doen:

  • Statistieken met betrekking tot uw account bekijken, zoals statistieken met betrekking tot de applicaties die u installeert.

  • Uw accountwachtwoord wijzigen.

  • De toegang tot uw account opschorten of beëindigen.

  • Gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw account.

  • Uw accountgegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

  • Uw mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of te bewerken of instellingen aan te passen.

 • Voor externe verwerking

 • We leveren gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Om juridische redenen

 • We delen gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Claire als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

  • De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.

  • Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

  • De rechten, eigendom of veiligheid van Claire, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen verzamelde niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met onze partners, zoals Fabrikanten, Importeurs of aangesloten sites. We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends te laten zien met betrekking tot het algemene gebruik van onze services en performance monitoring / benchmarking.

Als Claire betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden geleverd door Claire. en zijn partners, waaronder services die worden geleverd op andere sites / domeinen, maar niet op services met een afzonderlijk privacybeleid waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen, waaronder producten of sites die aan u kunnen worden weergegeven in zoekresultaten, sites die Claire-services bevatten of andere sites waarnaar een link is opgenomen in onze services. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

 

 

Dit data Convenant & Privacybeleid is aan veranderingen onderhevig door onder andere wettelijke eisen de laatste versie kunt u ten alle tijden terug vinden op onze website of per email opvragen.

Contact

Support